5cdd2dc095060.jpg

Revit中常规建模的升降符号有哪些?

发布于:2019-08-15 10:06:58

小懒

更多

Revit 常规建模的升降符号在每个风管和管道系统族的“类型属性”和线管和电缆桥架的“机械设置”对话框中定义。

请参见下表中的符号列表。

符号图片  矩形  圆形  椭圆形  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 不适用    不适用  
 不适用    不适用  
 不适用    不适用  
 不适用    不适用  
   不适用  不适用  本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。

专注BIM行业发展、咨询、教育等问题

查看

上一篇:Revit中如何自定义系统类型的类型参数?

下一篇:Revit中生成布局的妙用